ISO Vietnam-Đào tạo-tư vấn quản lý


 • benh-vien-dong-nai.jpg
 • benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • cong-ty-bao-bi-shopha.jpg
 • cong-ty-cao-phat-dat.jpg
 • cong-ty-cp-cao-nguyen-xanh.jpg
 • cong-ty-cp-cong-trinh-thuy-bo.jpg
 • gian-khoan-vietsopetro.jpg
 • inlaco-hai-phong.jpg
 • iso-benh-vien-dong-nai.jpg
 • iso-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • iso-cong-ty-phat-dat.jpg
 • iso-cong-ty-sino.jpg
 • iso-cong-ty-sopha.jpg
 • khu-trung-viet-nam-vfc.jpg
 • sabeco-song-lam.jpg
 • tat-nien-cong-ty-01.jpg
 • tat-nien-cong-ty_02.jpg
 • tet-nien-cong-ty-2012.jpg
 • thuybo.jpg
 • tmsx-sino.jpg
Các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001

- Xác định hệ thống quản lý chất lượng

- Mục tiêu chất lượng

- Xác định trách nhiệm quyền hạn

- Thông tin nội bộ

 - Đào tạo

 - Cung cấp cơ sở hạ tầng

 - Môi trường làm việc

 - Hoạch định tạo sản phẩm

- Xác định các yêu cầu của khách hàng

- Kiểm soát Thiết kế

- Kiểm soát Mua hàng

- Kiểm soát sản xuất/cung cấp dịch vụ

- Kiểm soát thiết bị đo lường

- Đo lường sự thoả mãn của khách hàng

- Đánh giá nội bộ

- Đo lường sản phẩm

- Theo dõi các quá trình

- Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

- Phân tích dữ liệu

- Hành động khắc phục

- Hành động phòng ngừa

- Xem xét của lãnh đạo

Liên hệ văn phòng TMSC (08.62969090 - 38443351) để được tư vấn và cung cấp thông tin về dịch vụ Tư vấn ISO 9001.

 

Hot line

08. 6296.9090 08.3844.33.53

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Cúc
Ms Nguyệt

Logo Công nhận

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h8.jpg

Logo Chứng nhận

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

ACSKHÁCH TRỰC TUYẾN

Hiện có 4 khách Trực tuyến

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

You are here  :